E-Commerce

E-Commerce ili elektronska trgovina odnosi se na transakcije izvršene putem Interneta. Svaki put kad pojedinci i tvrtke kupuju ili prodaju proizvode i usluge na mreži, bave se e-trgovinom. Pojam e-trgovina obuhvaća i druge aktivnosti, uključujući mrežne aukcije, internet bankarstvo.

e-commerce

Prednosti E-trgovine

E-trgovina je veoma popularna među korisnicima raznih platformi, kompanijama, ovisnicima o shopingu te ga sve više njih koristi zamjenjujući njime tradicionalne oblike kupovine zbog daleko jeftinijeg i bržeg direktnog pristupa kupcu. 

Mi vam nudimo!

E-trgovina zahtjeva ozbiljan, stručan i profesionalan pristup.

To podrazumijeva detaljno razrađen marketing plan, profesionalno odrađena web stranica, odabir platforme za web trgovinu, oglašavanje na društvenim mrežama i još mnogo toga.

e-commerce

Želite li usluge E-trgovine?